1P - Matematikk

Kapittel 2 - Tallregning


2.1 - Regnerekkefølge 1 2.1 - Regnerekkefølge 2 2.2 - Overslagsregning 1 - Addisjon og subtraksjon 2.2 - Overslagsregning 2 - Multiplikasjon og divisjon 2.3 - Forkorting og utviding av brøk 1
2.4 - Brøkregning 1 - Addisjon og subtraksjon av brøk 1 2.4 - Brøkregning 2 - Addisjon og subtraksjon av brøk 2 2.4 - Brøkregning 3 - Multiplikasjon av brøk 1 2.4 - Brøkregning 4 - Multiplikasjon av brok 2 2.4 - Brøkregning 5 - Divisjon av brøk 1 2.5 - Brøkdelen av et tall 1

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.