1T - Matematikk

Kapittel 4 - Funksjoner Og Andregradsuttrykk


4.1 - Funksjonsbegrepet 1 - Hva er en funksjon? 4.1 - Funksjonsbegrepet 2 - Definisjonsmengde 4.1 - Funksjonsbegrepet 3 - Verdimengde 4.2 - Nullpunkter 4.2 - Toppunkt og bunnpunkt 4.3 - Andregradslikninger med to ledd 1 4.3 - Andregradslikninger med to ledd 2 4.4 - Andregradsformel 1 - Eksempel 4.4 - Andregradsformel 2 - Bevis
4.4 - Andregradsformel 3 - Kun én løsning 4.4 - Andregradsformel 4 - Ingen løsning 4.4 - Faktorisering av andregradsuttrykk 4.5 - Praktisk bruk av andregradslikninger 4.6 - Ikke-lineære likningssett 4.7 - Nullpunkter og faktorisering 4.8 - Andregrads ulikheter 1 - Fortegnsskjema 4.8 - Andregrads ulikheter 2 - Eksempel 4.9 - Rasjonale funksjoner og asymptoter

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.