1T - Matematikk

Kapittel 8 - Derivasjon Og Grenseverdier


8.1 - Grenseverdier 1 - Ubestemte uttrykk 8.1 - Grenseverdier 2 - Eksempel 8.1 - Grenseverdier 3 - Eksempel 8.3 - Derivasjon 1 - Definisjon og bevis 8.3 - Derivasjon 2 - Notasjon 8.3 - Derivasjon 3 - Eksempel 8.3 - Derivasjon 3.5 - Derivasjon som vekstfart 8.4 - Derivasjonsregler 0 - Beskjed angående beviser 8.4 - Derivasjonsregler 1 - Bevis, derivert av lineær funksjon
8.4 - Derivasjonsregler 2 - Bevis, leddvis derivasjon 8.4 - Derivasjonsregler 3 - Bevis, derivert av konstant * funksjon 8.4 - Derivasjonsregler 4 - Bevis, derivert av konstant 8.4 - Derivasjonsregler 5 - Derivasjon av x^n 8.4 - Derivasjonsregler 6 - Oppsummering av regler 8.4 - Derivasjonsregler 7 - Eksempel, alle regneregler 8.5 - Funksjonsdrøfting 1 - Topp- og bunnpunkter 8.5 - Funksjonsdrøfting 2 - Topp- og bunnpunkter 8.5 - Funksjonsdrøfting 3 - Monotoniegenskaper 8.6 - Optimering 1 - Eksempel

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.