Matematikk - Blandet

Algebra


Forenkling 1 Forenkling 2 Forenkling 3 Forenkling 4 Forenkling 5 Induksjonsbevis 1 Eksponenter 1 Eksponenter 2 Eksponenter 3 Eksponenter 4 Forkorting og faktorisering 1 Forkorting og faktorisering 2 Forkorting og faktorisering 3 Parenteser og forenkling 1 Parenteser og forenkling 2 Parenteser og forenkling 3 Parenteser og forenkling 4 Parenteser og forenkling 5 Faktorisering 1 Faktorisering 2 Faktorisering 3 Faktorisering 4 Faktorisering 5 Faktorisering 6 Rasjonale uttrykk, forenkling 1 Rasjonale uttrykk, forenkling 2 Rasjonale uttrykk, forenkling 3 Rasjonale uttrykk, forenkling 4
Tall, tallmengder og intervaller Absoluttverdi Regnerekkefølge, del 1 Regnerekkefølge, del 2 Regnerekkefølge, del 3 Bokstavregning og parenteser 1 Bokstavregning og parenteser 2 Første kvadratsetning Andre kvadratsetning Tredje kvadratsetning (Konjugatsetninga) Kvadratsetninger tatt i bruk Faktorisering 1 - (Forkurs) Faktorisering 2 - (Forkurs) Forkorting av rasjonale uttrykk (brøk) Fullstendige kvadrater 1 Fullstendige kvadrater 2 Metoden med fullstendige kvadrater Polynomdivisjon 1 Polynomdivisjon 2 Polynomdivisjon 3 - Rest ulik null Polynomdivisjon 4 - Intuisjon (teori) Polynomdivisjon 5 - Finne resten uten å dividere Polynomdivisjon 6 - Avgjør om divisjonen går opp Likninger og ulikheter av høyere orden Forkorting av rasjonale uttrykk (brøk) - Polynomer Rasjonale likninger 1 Trigonometriske likninger 1 - Hva er sinus, cosinus, tangens? Trigonometriske likninger 2 - Enhetssirkelen!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.