Matematikk - Blandet

Bevisføring


Før vi starter - Implikasjoner og piler Bevis for ulikhet 1 Bevis for ulikhet 2 Bevis for likning 1 Induksjonsbevis 1
Induksjonsbevis 2 - Summen av kvadrattall Skviseteoremet - (sin x)/x når x går mot 0 Skviseteoremet - (sin x)/x når x går mot 0 (kortere versjon) Bevis, sin(a+b) = sin(a)cos(b) + cos(a)sin(b) Grenseverdi, (cosx - 1)/x når x går mot 0

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.