Matematikk - Blandet

Integrasjon


Integrasjon, oppgave 1 - Leddvis integrasjon Integrasjon, oppgave 2 - Substitusjon Integrasjon, oppgave 3 - Delvis integrasjon Integrasjon, oppgave 4 - Substitusjon uten tilbakeføring Integrasjon, oppgave 5 - Substitusjon Integrasjon, oppgave 6 - Fundamentalteoremet del 1 Integrasjon, oppgave 7 - Trapesmetoden Integrasjon, oppgave 8 - Substitusjon uten tilbakeføring Integrasjon, oppgave 9 - Integral av a^x / lna Integrasjon, oppgave 10 - Nyttig triks for delvis integrasjon 1 - Antiderivert 1 - Introduksjon 2 - Ubestemt integral 1 - Potensregel (bevis) 3 - Ubestemt integral 2 - Potensregel (eksempler) 4 - Ubestemt integral 3 - Potensregel (eksempel) 5 - Ubestemt integral 4 - Noen regneregler og teknikker 6 - Integralet av 1/x 7 - Integralet av 1/x eksempler 8 - Integrasjon av eksponentialfunksjoner 1 9 - Integrasjon av eksponentialfunksjoner 2 10 - Bestemt integral som grense for en sum 1 11 - Bestemt integral som grense for en sum 2 12 - Bestemt integral og antiderivasjon 13 - Bestemt integral og antiderivasjon (teori og intuisjon) 14 - Integrasjon og areal (eksempel og tips) 15 - Integrasjon og areal (mer eksempler og tips) 16 - Integrasjon og areal mellom to funksjoner 17 - Integral og samlet resultat
18 - Integral og samlet resultat (eksempel) 19 - Volum av omdreiningslegeme 20 - Volum av omdreiningslegeme (eksempel) 21 - Volum av omdreiningslegeme (eksempel 2) 22 - Noen integrasjonsformler 1 - Sin og cos 23 - Integrasjon ved variabelskifte 1 - Bevis 24 - Integrasjon ved variabelskifte 2 - Tips og triks 25 - Integrasjon ved variabelskifte 3 - Eksempler 26 - Integrasjon ved variabelskifte 4 - Eksempler 27 - Delvis integrasjon 1 - Bevis 28 - Delvis integrasjon 2 - Eksempel 29 - Delvis integrasjon 3 - Dobbel delvis 30 - Delvis integrasjon 4 - Triks! 31 - Delvis integrasjon 5 - Integralet av lnx 7.5 - Integralet av 1/x - Mer eksempler 32 - Bestemte integraler 1 - Bestemt med delvis, to metoder 33 - Bestemte integraler 2 - Substitusjon, to metoder 34 - Delbrøkoppspalting 1 - Intro og eksempel 35 - Funksjonsdrøfting 1 - Nullpunkt 36 - Funksjonsdrøfting 2 - Ekstremalpunkt 37 - Funksjonsdrøfting 3 - Vendepunkt 38 - Funksjonsdrøfting 4 - Skissere graf 39 - Funksjonsdrøfting 5 - Areal av flatestykke 40 - Funksjonsdrøfting 6 - Volum av omdreiningslegeme 41 - Uekte integral 1 - Uendelige grenser Dobbelintegral 1 - Volum under overflate Integrasjon, oppgave 11 - Integral av sin^5(x)

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.