Matematikk - Høyskole/universitet

Grunnkurs Analyse 1 (Ntnu, Høst 2014)


1) Ulikhet ved aritmetikkens fundamentalteorem (Øving 1) 2a) Likhet med sum mellom ulike grenser (Øving 1) 2b) Likhet med sum mellom ulike grenser (Øving 1) 2c) Likhet med sum mellom ulike grenser (Øving 1) 3) Induksjonsbevis (Øving 1) 4a) Stabling av bokser (Øving 1) 4b) Stabling av bokser, induksjonsbevis (Øving 1) 5a) Polynomdivisjon (Øving 1) 5b) Polynomdivisjon (Øving 1) 6) Røtter i polynomer (Øving 1) 1) UKULELE, kombinatorikk (Øving 2)
2) Induksjonsbevis, binomialkoeffisienter (Øving 2) 3-1) Binomialformel og Pascals trekant (Øving 2) 3-2) Binomialformel og Pascals trekant (Øving 2) 4 og 5) Forenkling av mengder (Øving 2) 6) Fra mengde til intervall (Øving 2) 7a) Ulikhet med absoluttverdi (Øving 2) 7b) Ulikhet med absoluttverdi (Øving 2) 8-1) Rasjonal + irrasjonal = irrasjonal (bevis) (Øving 2) 8-2) Rasjonal * irrasjonal = irrasjonal (bevis) (Øving 2) 1) Differenslikning, første orden, homogen (Øving 3) 2) Differenslikning, andre orden, homogen (Øving 3) 2.5) Bevis for Pascals Regel

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.