Matematikk - Høyskole/universitet

Lineær Algebra


Lineære likningssystemer 1 - Bestemt system Lineære likningssystemer 2 - Selvmotsigende system Lineære likningssystemer 3 - Ubestemt system Lineære likningssystemer 4 - Oppgave 1 Lineære likningssystemer 5 - Oppgave 2 Lineære likningssystemer 6 - Oppgave 3 Matriser 1 - Hva er en matrise? Matriser 2 - Koeffisient- og totalmatriser Løse likningssystem med trappeform Gausseliminasjon 1 Gausseliminasjon 2 - Noen viktige begreper Gausseliminasjon 3 - Oppgave 1 Gausseliminasjon 4 - Oppgave 2 Rang til en matrise 1 Rang til en matrise 2 Addisjon av matriser Multiplisere tall med matrise Subtraksjon av matriser
Multiplikasjon av matriser 1 Multiplikasjon av matriser 2 Multiplikasjon av matriser 3 Identitetsmatriser / Enhetsmatriser Likningssystem på matriseform (Bevis) Oppgave - Addisjon, subtraksjon, tallmultiplikasjon Stor oppgave - Mange teknikker Transponering av matriser 1 Transponering av matriser 2 - Oppgave 1 Rang til en transponert matrise Matriser som kommuterer Symmetriske matriser Gauss-Jordan eliminasjon 1 Invers matrise 1 Invers matrise 2 - Eksempel med 3x3 Invers matrise 3 - Ikke-inverterbare matriser, singulær Invers matrise 4 - Invers av invers, bevis Invers matrise 5 - Invers av (k*A), bevis

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.