R1 - Matematikk

Kapittel 2 - Logaritmer


2.1 - Introduksjon til logaritmer 2.1 - Briggske logaritmer 2.1 - Noen regneregler for logaritmer 2.1 - Bevis for logaritme-regneregel 1 2.1 - Bevis for logaritme-regneregel 2 2.1 - Bevis for logaritme-regneregel 3 2.2 - Eksponentiallikninger 1 2.2 - Eksponentiallikninger 2 2.2 - Eksponentiallikninger 3 - Andregrad 2.3 - Eksponentielle ulikheter 1 2.3 - Eksponentielle ulikheter 2 2.3 - Eksponentielle ulikheter 3 2.4 - Likning med lgx 1
2.4 - Likning med lgx 2 2.4 - Likning med lgx 3 2.4 - Likning med lgx 4 - Stor oppgave 2.4 - Ulikhet med lgx 2.5 - Tallet e og den naturlige logaritmen 2.5 - Viktig info ang. den naturlige logaritmen 2.5 - Litt småregning med den naturlige logaritmen 2.5 - Likning med e og ln 2.6 - Eksponentiell likning løst med ln 2.6 - Andregradslikning med e og ln 2.6 - En interessant sammenheng 2.7 - Likning med lnx 2.7 - Andregradslikning med lnx

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.