R1 - Matematikk

Kapittel 5 - Vektorer


5.1 - Vektor og skalar 1 5.1 - Vektor og skalar 2 5.2 - Sum av vektorer 5.3 - Vektordifferanse 5.4 - Produkt av tall og vektor
5.5 - Vektorer på koordinatform 5.6 - Regning med vektorkoordinater 1 - Addisjon 5.6 - Regning med vektorkoordinater 2 - Skalering 5.6 - Regning med vektorkoordinater 3 - Subtraksjon 5.7 - Vektoren mellom to punkter 5.8 - Lengde og avstand

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.