Matematikk - Blandet

Grenseverdier


L'Hôpital 4 L'Hôpital 1 L'Hôpital 2 L'Hôpital 3 Grenseverdi - Eksempel, x går mot uendelig Grenseverdier 1 - Hva er en grenseverdi? Grenseverdier 2 - Eksempel
Grenseverdier 3 - Eksempel Grenseverdier 4 - Regneregler Kontinuerlige og diskontinuerlige funksjoner Rasjonale funksjoner 1 - Asymptoter Rasjonale funksjoner 2 - Asymptoter, eksempel Sandwich-teoremet / Skviseteoremet 1 Sandwich-teoremet 2 - Eksempel

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.