R2 - Matematikk

Kapittel 3 - Trigonometriske funksjoner

I dette kapitlet skal vi lære å drøfte sinusfunksjonen på samme måte som alle andre funksjoner.


3.1 - Sinusfunksjonen 1 - En funksjon som alle andre 3.1 - Sinusfunksjonen 2 - Funksjonsdrøfting 3.1 - Sinusfunksjonen 3 - Funksjonsdrøfting, eksempel 3.1 - Sinusfunksjonen 4 - Funksjonsdrøfting, eksempel 3.2 - Amplitude, periode, likevektslinje 1 - Amplitude 3.2 - Amplitude, periode, likevektslinje 2 - Faseforskyvning 3.2 - Amplitude, periode, likevektslinje 3 - Periode
3.2 - Amplitude, periode, likevektslinje 4 - Likevektslinje 3.3 - Trigonometriske modeller 1 - Eksempel 1 3.3 - Trigonometriske modeller 2 - Eksempel 2 3.4 - Cosinusfunksjonen 1 - Sinusfunksjonen igjen 3.4 - Cosinusfunksjonen 2 - Eksempel 1 3.4 - Cosinusfunksjonen 3 - Eksempel 2 3.5 - Tangensfunksjonen 1 - Definisjon 3.5 - Tangensfunksjonen 2 - Periode

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.