Her skal vi begynne å se på måleenheter for lengde (eksempelvis meter, centimeter, millimeter, kilometer, osv.) og konvertering (omgjøring) mellom disse. Dette gjøres på en matematisk måte, som betyr at dette er noe man kan bruke på det aller meste av måleenheter.