Vi ser på unøyaktigheter i forbindelse med måling av lengde, og ser på hvor mange prosent disse unøyaktighetene representerer.