Vi skal nå se på formlike figurer, som i bunn og grunn bare betyr at to figurer egentlig er akkurat samme figur, men den ene kan være større, mindre, rotert, eller speilvendt. Slike figurer har blant annet den egenskapen at alle vinklene ikke endres, og er derfor like store i begge figurene.