To formlike figurer kan som kjent ha forskjellige størrelser, som betyr at lengdene er forskjellig. Men det de har til felles er at alle samsvarende vinkler mellom figurene, har like stor endringsfaktor.

Det vil si at hvis den ene samsvarende sida er dobbelt så stor, så vil de andre sidene også være dobbelt så store som sine samsvarende sider.

Det kan være litt vrient å få grep om, kun vha. tekst, men videoen forklarer nok litt bedre!