Pytagoras' læresetning er en av de mest kjente matematiske likningene, nettopp fordi den har å gjøre med grunnleggende trigonometri.

Likningen forteller oss noe om forholdet mellom lengden på katetene (de korte sidene) og hypotenusen (den lengste sida) i en rettvinklet trekant.

Merk: En rettvinklet trekant har en vinkel på nøyaktig 90 grader.