Vi skal føre et bevis for Pytagoras' læresetning. Det finnes veldig mange måter å bevise dette på, men i denne videoen skal vi bare føre en av dem. Det blir en god del bokstaver å holde styr på, men forhåpentligvis er det likevel forståelig. Alle bokstavene er også illustrert i figuren til høyre.

Merk: Slike bevis er normalt IKKE pensum. Jeg lager denne videoen bare for å demonstrere at alle slike regneregler og formler har sitt grunnlag i "enklere" matematikk. Dessuten; det er greit å vite av, og være kjent med beviser, fordi da trenger man ikke å stole blindt på formelen. Man stoler på den fordi man VET at den er troverdig.