Vi skal ta noen eksempler på bruk av Pytagoras for å regne ut lengden av sider i rettvinklede trekanter.