Vi skal nå avansere fra én dimensjon, til to dimensjoner, og betrakte areal.

Vi vet fra før at $1m = 100cm$ men den store feilen mange gjør, er å dermed anta at $1m^2 = 100cm^2$. Dette er FEIL!

Det rette er å tenke at $1m^2 = (100cm)^2 = 10000cm^2$

I denne videoen skal vi se på geometrien for denne tankegangen, men også den matematiske tankegangen. Dette er veldig god læring, fordi dette kan brukes med stort sett alle måleenheter.