Vi skal se på noen formler for å finne arealet av noen utvalgte figurer.