Vi skal nå bevege oss fra to dimensjoner, til tre dimensjoner, og se på figurer som opptar volum i rommet.

Husker du da vi prata om at selv om $1m = 100cm$ så er $1m
eq 100cm^2$? Det gjelder også når vi skal opp i tre dimensjoner.

$1m = (100cm)^3 = 1000000cm^3$ Viktig!