Vi skal se på noen prisme-figurer. Dette er figurer som har identiske toppflater og bunnflater, med høyde mellom seg.