Vi fortsetter med regnerekkefølga, som er noe alle burde kunne. Denne regelen brukes ALLTID der matematikk eksisterer, og gjør at når en person skriver noe matematisk, så er det helt entydig, og kan ikke tolkes på mer enn én måte.