Å gjøre overslag er et verktøy vi bruker når vi ikke er ute etter helt nøyaktige svar, men tillater oss et slingringsmonn. Eksempelvis kan vi si at 702 + 299 blir sånn ca. lik 1000, og med så store tall, så er ikke 1 så veldig stor feil.