Vi skal se på det å addere og subtrahere brøker. Her er det veldig viktig at vi først finner fellesnevner. En veldig enkel måte å gjøre det på, er å bare gange sammen begge/alle nevnerne, og utvide alle brøkene til å ha dette produktet som nevner.