Vi fortsetter med noen eksempler på å addere og subtrahere brøk.

Her er det veldig viktig at vi først finner fellesnevner. En veldig enkel måte å gjøre det på, er å bare gange sammen begge/alle nevnerne, og utvide alle brøkene til å ha dette produktet som nevner.