Vi skal se på det å multiplisere brøker. Dette er faktisk lettere enn å addere og subtrahere, fordi vi trenger ikke å finne fellesnevner. Vi kan bare gange teller med teller, og nevner med nevner, uavhengig av verdiene.

Vi fortsetter med litt mer intuisjon og eksempel.