Å finne en brøkdel av en verdi, vil praktisk sett bare være å gange verdien med den brøkdelen vi er ute etter å finne. Dette gir kanskje mer mening i videoen, da det illustreres i tillegg.