Vi blir bedt om å tegne en tredjegrads funksjon, men heldigvis er dette "med hjelpemidler"-delen av eksamenssettet, og her faller valget på Geogebra.