Her har vi en likning med flere mulige metoder for å løse den. Vi kan gange ut parentesene og få en andregrads likning, men dette kan vi også unngå ved å faktorisere litt, og bruke produktregelen.