Her bruker vi venndiagrammet til å finne sannsynligheten for at en tilfeldig valgt elev har valgt både fysikk og biologi. Vi bruker sannsynlighetsregning sin mest fundamentale formel: Gunstige / Mulige!