Eksamen 1T, Høst 2012

9a - Trigonometri, sinus, cosinus


Vi finner sin(A) og cos(A) ved å bruke verdiene for de ulike sidene i trekanten. Vi husker at [tex]sin(A) = frac{ ext{motstAende katet}}{ ext{hypotenus}}[/tex] og at [tex]cos(A) = frac{ ext{hosliggende katet}}{ ext{hypotenus}}[/tex]

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.