Eksamen 1T, Høst 2012

9b - Trigonometri, bevis


Vi beviser at [tex](sin A)^2 + (cos A)^2 = 1[/tex] for den gjeldende trekanten. Dette er et bevis som kan være nyttig senere, da det er en av de mest kjente reglene for trigonometri.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.