Vi ser en figur bestående av diverse halvsirkler, og vi skal finne omkretsen av området.