Vi ser en figur bestående av diverse halvsirkler, og vi skal finne arealet av området.