Eksamen 1T, Høst 2016

Del 1 - 8 - Finne funksjon ut fra graf-tegning


Vi blir presentert med en graf, og må finne ut hvilken funksjon den tilhører. Alt vi trenger ser vi stort sett fra nullpunktene.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.