Vi blir gitt en funksjon og må bestemme nullpunkter, og en annen måte å skrive funksjonen på.