Eksamen 1T, Høst 2016

Del 1 - 9ab - Funksjonsdrøfting, polynom, nullpunkter


Vi blir gitt en funksjon og må bestemme nullpunkter, og en annen måte å skrive funksjonen på.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.