Vi beviser at det ikke finnes andre tangenter til funksjonen som går parallellt med den vi fant i forrige oppgave. Dette kan vi gjøre ved å forsikre oss om at ingen andre punkter på grafen har samme stigningstall.