Vi drøfter de ukjente konstantene i funksjonen ved hjelp av Geogebra.