Vi drøfter funksjonen vi fant ved regresjon, og diskuterer hva det betyr.