Vi ser en irregulær firkant, og gjør beregninger på sidelengdene og arealet, ved å dele opp figuren i to mindre.