Oppgave 10 er todelt, og omhandler sannsynlighet. Vi benytter oss av grunnleggende kjennskap til at sannsynligheten for et utfall er (antall gunstige utfall) / (antall mulige utfall).