I denne oppgaven drøfter vi en funksjon, finner en av tangentene, og avgjør om den har flere tangenter som er parallelle med den første.