I denne oppgaven får vi litt informasjon om to trekanter, og skal skissere en mulig måte de kan se ut. Heldigvis kan vi avgjøre at de er formlike, som gjør at mye faller på plass.