Vi finner arealet av en figur bestående av diverse biter av sirkler.