Vi løser en andregradsulikhet, ved å faktorisere uttrykket, og bruke fortegnsskjema / fortegnslinje.