Vi forenkler uttrykk bestående av diverse potenser og røtter, samt en brøk.