Eksamen 1T Høst 2017

1.8 - Ukjent lineær funksjon


Vi får oppgitt at $f(x)$ er en lineær funksjon, og et par verdier. Vi skal med det finne ut hva $f(x)$ er.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.