Vi får oppgitt at $f(x)$ er en lineær funksjon, og et par verdier. Vi skal med det finne ut hva $f(x)$ er.