Vi tegner en graf, og finner gjennomsnittlig vekstfart mellom to punkter på grafen, ved hjelp av Geogebra.